2021 წლის მიკრო-გრანტების კონკურსი

მიკრო-გრანტების კონკურსი ადგილობრივი მედიაორგანიზაციებისთვის საქართველოში

პროექტის „ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და აუდიტორიის ანალიზი (AI/AU) “ ფარგლებში

 15 იანვარი, 2021 წ.

  1. ზოგადი ინფორმაცია

“ინტერნიუსი-საქართველო”, უკვე სამი წელია ახორციელებს ოთხწლიან პროექტსინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და აუდიტორიის ანალიზი” (AI/AU). პროექტის მიზანია გაიზარდოს მოქალაქეთა წვდომა მათთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე, გაძლიერდეს მედიასაშუალებების მდგრადობა და მედიასა და აუდიტორიას შორის კავშირი. ამ მიზნით პროექტი განახორციელებს აქტივობებს, რომლებიც საშუალებას მისცემს მედიაორგანიზაციებს უკეთ შეისწავლონ აუდიტორიის საჭიროებები, მოამზადონ ჟურნალისტური კონტენტი აუდიტორიის საჭიროებებზე ორიენტაციით და გაზარდონ ფინანსური მდგრადობა.

პროექტის აქტივობები ხელს შეუწყობს ჟურნალისტური კონტენტის ხარისხის გაუმჯობესებას და მედია საშუალებების ფინანსურ მდგრადობას აუდიტორიის მოთხოვნების უკეთ შესწავლის და ანალიზის გზით. Continue reading

პროექტის შემაჯამებელი შეხვედრა

  

2020 წლის 8 დეკემბერს, „ინტერნიუსი-საქართველოს“ ინიციატივით ჩატარდა პროექტის „ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და აუდიტორიის ანალიზი“ მესამე წლის ონლაინ დასკვნითი შეხვედრა. პროექტი ხორციელდება ინტერნიუსის და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს SIDA დაფინანსებით და ხელს უწყობს მედიაორგანიზაციებს განახორციელონ აუდიტორიის საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული ინიციატივები, მიიღონ ინოვაციური გადაწყვეტილებები, გაზარდონ აუდიტორიაზე წვდომა, გააუმჯობესონ კონტენტი და ფინანსური მდგრადობა. Continue reading

„ინტერნიუსი-საქართველომ“ გამოაქვეყნა წინასაარჩევნო მედიამონიტორინგის მეორე შუალედური ანგარიშები

სამი არასამთავრობო ორგანიზაცია აქვეყნებს 2020  წლის 31ოქტომბერს დანიშნული  საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის მეორე შუალედურ ანგარიშებს.
Continue reading

2020 წლის საპარლამენტო არჩვენების მედიამონიტორინგის შუალედური ანგარიშები

საქართველოს მედია წელს უფრო მრავალფეროვნად აშუქებს არჩევნებს, თუმცა მედია-გაშუქებაში კვლავ შეიმჩნევა საარჩევნო პროცესის სიღრმისეული ანალიზის ნაკლებობა, გენდერული სტერეოტიპები და დისკრიმინაციული ენის გამოყენება. ასეთია საარჩევნო მედიამონიტორინგის პირველი 11 კვირის შედეგები, რომლებიც ევროკავშირმა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამამ (UNDP) 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე გამოაქვეყნეს. Continue reading

მოთხოვნა განაცხადზე

ინტერნიუსი იწვევს მკვლევარებს კვლევით პროექტში “საქართველოს საინფორმაციო ეკოსისტემის შეფასება” მონაწილეობის მისაღებად.

“საინფორმაციო ეკოსისტემის შეფასება” (Information Ecosystem Assessment/IEA) წამოადგენს დადგენილი მეთოდოლოგიით სხვადასხვა საინფორმაციო ეკოსისტემების კვლევის გლობალურ პროექტს, რომლის ფარგლებშიც წარიმართება საქართველოს ეკოსისტემის კვლევა. მეთოდოლოგიურად, IEA ეფუძნება “მოთხოვნა -მიწოდების” პრინციპს, რაც გულისხმობს ინფორმაციის მიწოდებისა და მოხმარების შესწავლას. (უფრო დეტალურად, IEA მეთოდოლოგიას გაეცანით მიმაგრებულ ფაილში.)  Continue reading

გამოვლინდა 10 გამარჯვებული მედიაკომპანია, რომლებიც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ჟურნალისტურ მასალებს მოამზადებენ

„ინტერნიუსი – საქართველო“, საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით, 2020 წლის საპარალამენტო არჩევნების წინ, 10 მედიაკომპანიას: „ბათუმელები“, ტელეკომპანია TV25, გაზეთი „ჩემი ხარაგაული“, „კახეთის ხმა“, „ლაივპრესი“, ტელეკომპანია „ბორჯომი“, ტელეკომპანია “გურია TV”, ტელეკომპანია “გურჯაანი”, ტელეკომპანია “მეგა TV” და „ქუთაისიპოსტი“ დაეხმარება მოსახლეობისათვის მნიშვნელოვან პრობლემებსა და საკითხებზე, ასევე, არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების მიერ აღნიშნული პრობლემების გადაჭრის შემოთავაზებული გზებისა და საარჩევნო პროგრამების შესახებ  ჟურნალისტური მასალების წარმოებასა და გავრცელებაში. Continue reading

2020  საპარლამენტო არჩევნების წინ რეგიონული მედიასაშუალებები საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ჟურნალისტურ მასალებს ეთნიკური უმცირესობების ენებზე მოამზადებენ

                   

19 აგვისტო,  2020

“ინტერნიუსი“, “ინტერნიუსი – საქართველოსთან” და აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ვაშინგტონის დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების და მმართველობის ცენტრთან (USAID/Washington Center of Excellence of Democracy, Human Rights and Governance) პარტნიორობით, 2020 წლის საპარალამენტო არჩევნების წინ, 6 მედიაკომპანიას: სათემო რადიო „ნორი“, სათემო რადიო „მარნეული“, პანკისის სათემო რადიო „Radio WAY“, ონლაინ გამოცემა „ჯეინიუსი“ (Jnews.ge), ტელეკომპანია „ტოკი“ და ტელეკომპანია „მეცხრე არხი“, დაეხმარება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში მოსახლეობისათვის მნიშვნელოვან პრობლემებსა და საკითხებზე, ასევე, არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების მიერ აღნიშნული პრობლემების გადაჭრის შემოთავაზებული  გზებისა და საარჩევნო პროგრამების შესახებ  ჟურნალისტური მასალების წარმოებასა და გავრცელებაში უმცირესობათა ენებზე.

Continue reading

“ინტერნიუსი – საქართველოს” ახალი კონკურსი რეგიონული მედიის მხარდასაჭერად

„ინტერნიუსი – საქართველო“, საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით, იწყებს ახალ პროექტს „რეგიონული მედიის სარედაქციო და ტექნოლოგიური მხარდაჭერა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მაღალხარისხოვანი გაშუქების მიზნით“.

პროექტი რეგიონულ მედიასაშუალებებს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების კონტექსტში, ადგილობრივი მოსახლეობისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, ასევე, არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების მიერ წარმოდგენილი საარჩევნო პროგრამებისა და რეგიონში არსებული პრობლემების მოგვარების მათი ხედვის  შესახებ, ჟურნალისტური მასალების მომზადებასა და გავრცელებაში დაეხმარება. Continue reading

„ინტერნიუსის“ ახალი პროექტი ეთნიკური უმცირესობების ენებზე ჟურნალისტური კონტენტის გამავრცელებელი მედიებისთვის

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ რეგიონული მედიასაშუალებები საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ჟურნალისტურ მასალებს ეთნიკური უმცირესობების ენებზე მოამზადებენ Continue reading

მიკრო-გრანტების კონკურსის შედეგები 2020

    

2020 წლის მიკროგრანტების კონკურსის შედეგები

პროექტის „ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და აუდიტორიის ანალიზი (AI/AU)“

27 მარტი, 2020

პროექტის „ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და აუდიტორიის ანალიზი” (AI/AU) ფარგლებში გამართული მიკროსაგრანტო კონკურსის საფუძველზე ინტერნიუსი – საქართველომ ოთხი მედია პარტნიორი შეარჩია. პროექტის 2020 წლის პარტნიორებია: ფონდი ინდიგო (თბილისი), ამბროლაურის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი (ამბროლაური), ტვ გურჯაანი (გურჯაანი) და ტვ ბორჯომი (ბორჯომი).  Continue reading