ევროპული კაფე

ინტერნიუსი – საქართველო მოზარდებისთვის და ახალგაზრდებისთვის აწყობს თემატურ დისკუსიებს  სახელწოდებით ” ევროპული კაფე”, რომლის მიზანია მედიაწიგნიერების და ევროპული ღირებულებების განმტკიცება ახალგაზრდებში.