მისია

“ინტერნიუსი – საქართველო” არამომგებიანი, არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომლის მიზანია ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდა დამოუკიდებელი მედიის გაძლიერებით და საზოგადოებისთვის სასარგებლო, ღია კომუნიკაციის ხელშეწყობით.